top of page

Lesinformatie


Er wordt gewerkt in kleine groepen van 4 à 5 cursisten.


De lessen worden aan huis gegeven in Atelier ArtiFlow aan de Dolderstraat 22 in Wageningen.

Het atelier is op een grote zolder.


De lessen worden gegeven op :


Maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

Dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

Donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uurBij genoeg deelname gaat de les door, anders kom je op een wachtlijst.


Er wordt in twee blokken lesgegeven.

Het eerste blok is 10 lessen en loopt van half september tot december.

Het tweede blok is 15 lessen en loopt van begin januari tot ongeveer eind april..

Indien gewenst worden in overleg met de cursisten de lesblokken wat verlengd.


De kosten van de lessen zijn 120 euro per 10 lessen en 180 euro per 15 lessen excl. materiaalkosten.

Om niet op hoge kosten te komen is het misschien handig om in het begin eerst wat materialen van mij te gebruiken. Ik vraag hier dan een bijdrage voor. Later schaf je je eigen materiaal aan.

Wil je toch gebruik blijven maken van materiaal wat aanwezig is, dan betaal je voor iedere les een bijdrage.


Inhalen van de les is mogelijk als er plaats is in een andere groep.


In de schoolvakanties is er geen les.

Het kan wezen dat de docent besluit hiermee wat te schuiven.

bottom of page